Kontakt

Andelsboligforeningens nuværende bestyrelse

Formand
Keld Ringgaard
Søbakken 96
5194 7214

Næstformand
Otto Louis Pedersen
Søbakken 82
2532 4240

Sekretær
Bodil Barrett
Søbakken 78
4020 4565

Suppleant
Lone Grønbæk
Søbakken 80
2924 8999

Suppleant
Per Kondrup
Søbakken 94
3033 448

___________________________________________________

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Søbakken Øst

Formand
John Ryttergaard Duch
Søbakken 120
2521 5558

Søbakken II’s repræsentanter i Grundejerforeningens bestyrelse

Bodil Barrett
Søbakken 78
4020 4565

Erlend Thorvardarson
Søbakken 102
 2175 3748