Andelsboligforeningens behandling af personoplysninger

Den 25. maj 2018 trådte databeskyttelsesforordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft.
Forordningen er suppleret af en dansk databeskyttelseslov, som trådte i kraft samme dag, og erstatter den tidligere persondatalov, hvis principper dog i høj grad føres videre sammen med de nye regler. Lovgivningen finder anvendelse på andelsboligforeningers behandling af personoplysninger, og det er den valgte bestyrelse, der skal sørge for, at reglerne bliver overholdt.

Bestyrelsen har derfor efter ABF’s anvisninger udarbejdet:

Privatlivspolitik for Andelsboligforeningen Søbakken II

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i AB Søbakken II

Desuden er der med Spar Nord Ejendomsadministration indgået en databehandleraftale omhandlende deres ansvar og forpligtigelser omkring håndtering af persondata for andelsboligforeningen

For spørgsmål vedrørende andelsboligforeningens behandling af personoplysninger, kan bestyrelsen kontaktes på telefon 2532 4240 eller via mail: soebakken2@live.com