Vedligeholdelse

I andelsboligforeningen er vedligeholdelsespligten fordelt mellem foreningen og den enkelte andelshaver. Groft sagt varetager foreningen  hele den udvendige vedligeholdelse af boliger/carporte samt varmeanlæggene. Andelshaveren varetager den øvrige vedligeholdelse.
Dette er nøjere beskrevet i § 9 i andelsboligforeningens vedtægter

Vi tilstræber at vores boligers vedligeholdelsesstand er høj. Vi tilstræber ligeledes, at huslejen ikke stiger pga. uforudsete vedligeholdelsesudgifter. Samtidig hylder vi princippet om at de andelshavere, der ’slider’ på boligerne skal betale for opretningen.

Fællesarealerne vedligeholdes af Grundejerforeningen Søbakken Øst, der er fælles for de tre andelsboligforeninger på Søbakken


Vedligeholdelseshistorik
Foruden den løbende vedligeholdelse, er der i årenes løb foretaget følgende større bygningsrenoveringer:

  • 2003 – Renovering af fjernvarmeanlæggene med nye rør i fællesarealerne og nye varmeunits.
  • 2004 – Udskiftning af vinduer og dør i terrassepartier
  • 2008 – Udskiftning af øvrige vinduer og udvendige døre
  • 2010 – Renovering af carporte, bl.a. med nye paptage
  • 2013 – Udskiftning af tegltage på boligerne, nye stern/vindskeder og nye zinktagrender/nedløb

Drifts- og vedligeholdelsesplan
På den ordinære generalforsamling 2017 blev der vedtaget en drifts- og vedligeholdelsesplan for de næste 20 år

Varmeanlæg